นั่งสัปหงก

ภาษาอังกฤษ


v sit taking a hap
ความหมายเหมือนกับ: นั่งหลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: sit dozing off , sit drowsing