นั่งร้าน

ภาษาอังกฤษ


n scaffold
คำอธิบาย: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ
ความหมายเหมือนกับ: ร่างร้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: scaffolding , framework , stage
ตัวอย่างประโยค: พวกช่างกำลังรื้อนั่งร้านออกจากตัวตึกที่สร้างเสร็จแล้ว