นั่งพิง

ภาษาอังกฤษ


v lean against
ความหมายเหมือนกับ: อิง