นั่งพับเพียบ

ภาษาอังกฤษ


v sit on the floor (with legs tucked back to one side)
คำอธิบาย: อาการที่นั่งพับขาให้ปลายเท้าไปทางเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: พับเพียบ
ตัวอย่างประโยค: คู่บ่าวสาวนั่งพับเพียบอยู่ที่พื้นเตรียมทำพิธีหมั้น