นั่งนอนใจ

ภาษาอังกฤษ


v be unconcerned
ความหมายเหมือนกับ: วางใจ , นิ่งนอนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: rest assured