นั่งทาง

ภาษาอังกฤษ


v wait in a ambush
คำอธิบาย: นั่งเฝ้าคอยระวังเหตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: watch