นั่งซ้อนท้าย

ภาษาอังกฤษ


v sit behind the bicycle rider
คำที่เกี่ยวข้อง: ride on a pillion