นั่งคุกเข่า

ภาษาอังกฤษ


v kneel
คำอธิบาย: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
ความหมายเหมือนกับ: คุกเข่า
ตัวอย่างประโยค: ลูกศิษย์นั่งคุกเข่าอยู่หน้าอาจารย์แล้วยื่นพานดอกไม้ให้ด้วยความเคารพ