นั่งขัดสมาธิ

ภาษาอังกฤษ


v sit on
คำอธิบาย: นั่งคู้เข่าทั้ง 2 ข้างให้แบะลงที่พื้นแล้วเอาขาไขว้กันทับฝ่าเท้า
ความหมายเหมือนกับ: ขัดสมาธิ
คำที่เกี่ยวข้อง: sit on the haunches
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งขัดสมาธิเปิบข้าวอย่างไม่สนใจใครทั้งสิ้น