นั่งกินนอนกิน

ภาษาอังกฤษ


v be rich
คำอธิบาย: มีความร่ำรวยสุขสบายโดยไม่ต้องทำการงาน
ความหมายเหมือนกับ: มั่งคั่ง
ตัวอย่างประโยค: วันๆ พี่ชายเอาแต่นั่งกินนอนกินไม่ช่วยทำงานอะไรเลย