นัว

ภาษาอังกฤษ


adv entangledly
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่ง , นุง , นุงนัง
คำที่เกี่ยวข้อง: tangledly , confusedly
ตัวอย่างประโยค: พวกช่างกลยกพวกตีกันนัววุ่นวายเต็มถนนเลย