นัยเนตร

ภาษาอังกฤษ


n eye
ความหมายเหมือนกับ: ตา , ดวงเนตร , นัยน์ตา