นัยว่า

ภาษาอังกฤษ


adv allegedly
คำอธิบาย: มีเค้าว่า
ตัวอย่างประโยค: นัยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนขับ