นัยน์เนตร

ภาษาอังกฤษ


n eye
หน่วยนับ: ดวง, ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: ดวงตา , นัยน์ , นัยน์ตา , นัยนา