นัยน์ตา

ภาษาอังกฤษ


n eye
หน่วยนับ: ดวง, ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: นัยน์เนตร , ดวงตา , นัยน์ , นัยนา
ตัวอย่างประโยค: นัยน์ตาของเพชราสวยมาก