นัยน์

ภาษาอังกฤษ


n eye
หน่วยนับ: คู่, ข้าง, ดวง
ความหมายเหมือนกับ: นัยน์เนตร , ดวงตา , นัยน์ตา , นัยนา