นัยนามพุ

ภาษาอังกฤษ


n tear
ความหมายเหมือนกับ: น้ำตา
คำที่เกี่ยวข้อง: teardrop