นัย

ภาษาอังกฤษ


n significance
ความหมายเหมือนกับ: ความหมาย , ความสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: meaning , trace , hint , consequence , point
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพรรคเสรีธรรมพูดเป็นนัยว่ารัฐบาลอาจลาออก
v seem
คำอธิบาย: หมายความว่า, มีความหมายว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: appear
ตัวอย่างประโยค: ความพิเศษแห่งนี้นัยว่าอยู่ที่การจัดสวนแบบจีน