นัมเบอร์

ภาษาอังกฤษ


n number
ความหมายเหมือนกับ: หมายเลข , เลขหมาย