นับเป็น

ภาษาอังกฤษ


v regard
ความหมายเหมือนกับ: ถือเป็น , นับว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: believe , consider