นับหน้าถือตา

ภาษาอังกฤษ


v respect
ความหมายเหมือนกับ: นับถือ
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนทั่วไปต่างก็นับหน้าถือตาท่านในฐานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษ