นับวัน

ภาษาอังกฤษ


adv as days go by
คำที่เกี่ยวข้อง: day by day
ตัวอย่างประโยค: นับวันเขายิ่งเหมือนคนบ้าเข้าไปทุกที