นับยาม

ภาษาอังกฤษ


v prognosticate
ความหมายเหมือนกับ: ดูฤกษ์ดูยาม
คำที่เกี่ยวข้อง: prophesy , foretell , predict