นับจำนวน

ภาษาอังกฤษ


v count
คำที่เกี่ยวข้อง: compute , reckon , enumerate