นับจาก

ภาษาอังกฤษ


conj since
ความหมายเหมือนกับ: นับตั้งแต่
คำที่เกี่ยวข้อง: from , after