นับ

ภาษาอังกฤษ


v count as
ความหมายเหมือนกับ: ถือเอา
คำที่เกี่ยวข้อง: regard as , adopt as , accept
ตัวอย่างประโยค: สุเทพไม่นับว่าสุชาติเป็นญาติเพราะเขาทำตัวไม่ดี
v regard
ความหมายเหมือนกับ: ถือเป็น , นับเป็น , นับว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: believe , consider
ตัวอย่างประโยค: เวลาผ่านมานานเก็บไว้ให้ลูกหลานดูแค่นี้ ก็นับว่าเป็นบุญแล้ว
v count
คำอธิบาย: ตรวจหรือบอกให้รู้จำนวน
ความหมายเหมือนกับ: นับจำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: compute , reckon , enumerate
ตัวอย่างประโยค: ครูกำลังนับนักเรียนในห้องว่ามากันครบหรือไม่