นันทนาการ

ภาษาอังกฤษ


n recreation
ความหมายเหมือนกับ: ความสำราญ , การละเล่น , ความสนุกสนาน , ความบันเทิง
คำที่เกี่ยวข้อง: amusement , avocation , diversion , entertainment
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวช่วงเย็นจะมีนันทนาการให้ทุกคนได้สนุกสนาน