นัดแนะ

ภาษาอังกฤษ


v arrange
คำอธิบาย: นัดและชี้แจงให้ทราบทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: นัด
คำที่เกี่ยวข้อง: make an appointment make arrangements
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้านัดแนะให้พวกเราเตรียมงานตอนเย็นๆ