นัดแนะ

ภาษาอังกฤษ


v arrange
คำอธิบาย: นัดและชี้แจงให้ทราบทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: นัด
คำที่เกี่ยวข้อง: make an appointment make arrangements
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้านัดแนะให้พวกเราเตรียมงานตอนเย็นๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top