นัดยา

ภาษาอังกฤษ


v inhale
ความหมายเหมือนกับ: สูด , ดม
คำที่เกี่ยวข้อง: sniff , breathe in , inbreathe , gasp