นัดพบ

ภาษาอังกฤษ


v date
ความหมายเหมือนกับ: นัดหมาย , นัด
คำที่เกี่ยวข้อง: promise , make an appointment with
ตัวอย่างประโยค: สาวใช้นัดพบหนุ่มข้างรั้วบ้านแทบทุกวัน