นัดบอด

ภาษาอังกฤษ


n blind date
คำอธิบาย: การนัดพบเพื่อการชู้สาวโดยต่างฝ่ายไม่เคยพบกันมาก่อน
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาเจอกันเป็นครั้งแรกจากนัดบอดที่เพื่อนๆ จัดให้