นัง

ภาษาอังกฤษ


n woman
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นาง
คำที่เกี่ยวข้อง: girl
ตัวอย่างประโยค: ฉันห้ามแกเด็ดขาด ไม่ให้ไปยุ่งกับนังผู้หญิงคนนั้น