นักโภชนาการ

ภาษาอังกฤษ


n nutritionist
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารตามหลักวิทยาศาสตร์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: โภชนากร
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพูดถึงสังกะสีนักโภชนาการจะนึกถึงแร่ธาตุที่เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย