นักโทษการเมือง

ภาษาอังกฤษ


n political prisoner
คำอธิบาย: ผู้ถูกจำขังเพราะมีโทษผิดทางการเมือง
หน่วยนับ: คน