นักโทษ

ภาษาอังกฤษ


n prisoner
คำอธิบาย: บุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนโทษ , ผู้ต้องขัง , คนคุก
คำที่เกี่ยวข้อง: convict , captive , culprit , inmate , jailbird
ตัวอย่างประโยค: บัญชาเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต