นักโฆษณา

ภาษาอังกฤษ


n propagandist
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณา
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: advertiser , disseminator