นักแสวงหา

ภาษาอังกฤษ


n seeker
คำอธิบาย: ผู้ที่เที่ยวค้นหาสืบเสาะสิ่งต่างๆ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: hunter