นักแสดงหญิง

ภาษาอังกฤษ


n actress
ตัวอย่างประโยค: ความพิเศษของหนังเรื่องนี้ต้องยกให้นักแสดงหญิงทั้ง 5 คน