นักแสดงนำ

ภาษาอังกฤษ


n leading actor/actress
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเอก , ตัวแสดงนำ , ดารานำ