นักแสดงชาย

ภาษาอังกฤษ


n actor
ตัวอย่างประโยค: นักแสดงชาย 3 คนเข้าชิงในสาขานักแสดงนำ