นักแสดง

ภาษาอังกฤษ


n actor
คำอธิบาย: ผู้มีอาชีพแสดงละคร ภาพยนตร์ หรืออื่นๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ดารา , ผู้แสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: player , performer , actress , star
ตัวอย่างประโยค: กองถ่ายต้องมานั่งรอนักแสดงอีกกว่า 2 ชั่วโมง

คำที่มี "นักแสดง" ในคำ


นักแสดงกายกรรม n acrobat
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงห้อยโหน
ตัวอย่างประโยค: ความสามรถพิเศษของนักแสดงกายกรรมมีมากมาย แต่ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝน

นักแสดงชาย n actor
ตัวอย่างประโยค: นักแสดงชาย 3 คนเข้าชิงในสาขานักแสดงนำ

นักแสดงหญิง n actress
ตัวอย่างประโยค: ความพิเศษของหนังเรื่องนี้ต้องยกให้นักแสดงหญิงทั้ง 5 คน

นักแสดงฝ่ายชาย n actor

นักแสดงฝ่ายหญิง n actress

นักแสดงนำชาย n leading actor
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แสดงนำชาย

นักแสดงนำ n leading actor/actress
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเอก , ตัวแสดงนำ , ดารานำค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top