นักแสดง

ภาษาอังกฤษ


n actor
คำอธิบาย: ผู้มีอาชีพแสดงละคร ภาพยนตร์ หรืออื่นๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ดารา , ผู้แสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: player , performer , actress , star
ตัวอย่างประโยค: กองถ่ายต้องมานั่งรอนักแสดงอีกกว่า 2 ชั่วโมง