นักแปล

ภาษาอังกฤษ


n translator
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความสามารถด้านการแปลจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: interpreter
ตัวอย่างประโยค: นิดาเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงมาก