นักแต่งเพลง

ภาษาอังกฤษ


n songwriter
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งเพลง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: composer