นักแต่งกลอน

ภาษาอังกฤษ


n composer
ความหมายเหมือนกับ: นักแต่งเพลง , นักประพันธ์