นักแซ้ง

ภาษาอังกฤษ


n pickpocket
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักล้วงกระเป๋า
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจับนักแซ้งที่สวนจตุจักรได้หลายคน