นักเลงเหล้า

ภาษาอังกฤษ


n habitual drinker
คำที่เกี่ยวข้อง: heavy/hard drinker