นักเลงสุรา

ภาษาอังกฤษ


n habitual drinker
คำอธิบาย: ผู้ชอบดื่มสุรา และดื่มได้มาก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักเลงเหล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: heavy/hard drinker
ตัวอย่างประโยค: ความเป็นนักเลงการพนันกับความเป็นนักเลงสุรา ว่ากันว่าเป็นคนที่อันตรายไม่น่าคบหา