นักเลงผู้หญิง

ภาษาอังกฤษ


n connoisseur of women
คำอธิบาย: คนเจ้าชู้ที่ชอบมีภรรยาหลายคน
หน่วยนับ: คน