นักเลง

ภาษาอังกฤษ


n ruffian
คำอธิบาย: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: อันธพาล
คำที่เกี่ยวข้อง: rowdy , hooligan , hoodlum , rascal , knave , rogue
ตัวอย่างประโยค: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย