นักเรียนประถม

ภาษาอังกฤษ


n elementary pupil
คำอธิบาย: นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักเรียนชั้นประถม